2011-02-22

(Uppdaterat) Iranska örlogsfartyg i Suezkanalen?

Nyss kom ett meddelande från Reuters att två iranska fartyg gått in i Suezkanalen kl 0545 lokal tid, enligt en egyptisk tjänsteman. Det är fregatten Alvand och underhållsfartyget Kharg från den 12. iranska sjöstridsflottiljen som i så fall gör denna historiska passage jag skrivit om tidigare.

Efter en del dividerande har Egypten godkänt denna passage, eftersom det inte finns något formellt hinder. Israels utrikesminister Lieberman har kallat resan för "en provokation". Det cirkulerar uppgifter om att Kharg skulle kunna ha vapen ombord till Hizbollah och/eller Hamas. Enligt de sanktioner mot Iran som FN antagit skulle man kunna söka fartyget.

USA har genomfört förberedelser för detta. Sent i förra veckan passerade hangarfartyget USS Enterprise och robotkryssaren USS Leyte Gulf Suezkanalen på sydlig kurs för att fånga upp de iranska fartygen. Utanför Ismalia i Egypten finns amfibiefartyget USS Kearsarge med huvuddelen av en Marine Expeditionary Unit (MEU) ombord.

I en yttre ring har dessutom USA flyttat hangarfartyget USS Carl Vinson till Röda Havet från Stilla Havet, och låtit hangarfartyget USS Abraham Lincoln gå sydvart från Bahrain mot Persiska Viken.

Nu väntar världen på nästa steg. Att låta fartygen gå ogenomsökta till hamn innebär ett framflyttade av de iranska positionerna. Att söka fartygen och hitta något skulle innebära en seger för Israel/USA. Att fartygen vänder tillbaka och går till Iran igen skulle innebära ett platt fall för landet. Det fjärde alternativet, att de iranska härskarna är så beräknande att de fintar omvärlden genom att inte lasta något ombord samtidigt som de läcker indikationer på motsatsen, skulle både göra bort omvärlden och stärka den egna prestigen när USA söker fartygen och inte hittar något. Provokation är ett bärande element i Mao's princip om repression, som säkert de styrande österlänningarna i Teheran studerat.

[Edit kl 1840] Fartygen passerade ut i Medelhavet för ett par timmar sedan enligt Reuters. Inget genomsök har skett av de egyptiska myndigheterna sedan fartgen deklarerat inga vapen eller inget material till kärnanläggningar, vilket verkar vara det mest rimliga. Fartygen har nu antagligen kurs mot syrisk hamn (Latakia?-red anm).

Denna resa är troligen inget plötsligt infall av Iran. För två år sedan arresterade egyptisk säkerhetstjänst 49 personer som man angav hade byggt hemlig infrastruktur i form av byggnader intill Suezkanalen och köpt snabba motorbåtar. Alla associerades av egyptierna till Hizbollah, och två av dem identifierades som kända operatörer utrustade med falska pass.

Med tanke på det nya mönstret som Iran har satt, och det faktum att vi har en politisk oro från Gibraltar i väster till Afriks Horn i öster finns det all anledning att anta att behovet av (marin)stridskrafter kommer att öka markant innan eventuella biståndsinsatser i regionen nått någon verkan. Ytterligare en uppgift för svensk marin/svenskt försvar alltså, för vi är väl solidariska?