2011-02-20

(Uppdaterad) Säker bemanning kraschlandar i tyska försvaret?

Knappt har Tyskland övergivit värnplikten förrän arméinspektören generallöjtnant Werner Freers varnar i ett brev till Generalinspektören Volker Wieker att det uppstått stora luckor i rekryteringen, och att det inte är möjligt från 2012 att hålla den tyska kontingenten i Afghanistan bemannad. För närvarande ligger rekryteringen, enligt Der Spiegel, på 433 människor för att börja arbeta den första april 2011. Arméns rekryteringsbehov är 2000 soldater per kvartal (!).

Tyska försvarsdepartementet gick också nyligen ut och beskrev i ett 73-sidigt dokument hur Bundeswehr ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. I detta paket ingår bland annat möjligheter för utländska medborgare att ta anställning, daghem som opereras av försvaret liksom betalda ferier för barn och särskilda rum på förbanden, där barn kan följa med sina föräldrar.

Det är dock ett stort frågetecken för hur det hela ska finansieras, inte minst nu sedan den mycket populäre försvarsministern Karl-Theodor zu Guttenberg är i blåsväder sedan han beskyllts för plagiat i sina akademiska studier. Enskilda händelser som de morden på de tre tyska soldaterna i fredags av en afghansk soldat hjälper inte heller till att öka attraktionskraften.


Att operera ett insatt yrkesförsvar är inte enkelt. Inte ens Storbritannien bemästrar detta. På sista tiden har regeringen och det brittiska försvaret fått mycket kritik för effekterna av besparingarna med exempel som hangarfartyg utan brittiska flygplan under lång tid och skrotningen av de toppmoderna övervakningsflygplanen Nimrod.

Oron späs nu på sedan The Telegraph skrivit om den nya policyn Army Recovery Capability. Personalchefen för armén, generalmajor Andrew Gregory, skrev nyligen till divisionscheferna i armén bland annat:

"The number of non-deployable personnel serving in the Army remains a concern in an Army that is focused on delivering operational capability. It is a harsh reality that we must look critically at how we manage our wounded, injured and sick, regardless of cause."

Policyn innebär att man försöker göra sig av med så många som möjligt som inte kan delta i operationer. Beräkningar visar att det brittiska försvaret har c:a 6% av personalen deklararerade som i icke-stridbart skick bland annat på grund av de har blivit sårade eller sjuka under operationer. För ett försvar under hård belastning stoppar dessa upp ny rekrytering, varför stridsförmågan långsamt avtar. En effektivitetsfråga alltså, men helt oempatiskt och förödande för moralen. Policyn är tvärtemot tidigare löften avgivna av den tidigare arméchefen generalen Lord Dannat.


Här hemma fortsätter vårt eget införande. Jag deltog i veckan i beredningen av Krigsvetenskapsakademins remissvar om Personalförsörjningsutredningen till regeringen. Detta kommer att kommenteras här när det är överlämnat. Ett avsnitten i utredningen heter Säker bemanning......

[Edit kl 1830]: Signaturen Teaterdirektören påminner om vår försvarsministers blogginlägg den 27/9 2010:

"Utvecklingen i Tyskland ligger gällande plikten i linje med utvecklingen i ett tjugotal andra länder, däribland Sverige, som lämnat eller lämnar den tillämpade värnplikten. Rekrytering på frivillig grund är – precis som pliktutredningen visade i Sverige – effektivare för att få fram vårt behov av insatsklara soldater, än plikt. Frivilligheten gör att försvaret hittar rätt soldater från börjar och slipper felutbilda soldater, vilket är mycket resurskrävande."

Fotnot: Tyskland har värnplikten kvar i konstitutionen, men ingen inkallelse görs från och med i sommar. Bemanningen ska ske på frivillig väg. [Slut edit]


I kväll om klimatkrig.