2011-02-08

PRT MeS - Försvinn!

Afghanistans president Karzai överraskade häromdagen potentaterna vid den årliga internationella säkerhetskonferensen i München genom att vilja upplösa det internationella samfundets Provinsial Reconstruction Teams (PRT). Han vill också förbjuda privata säkerhetsbolag för utländska regeringar och påbörja överföring av ansvaret för säkerheten till afghanska myndigheter den 21 mars, vilket sammanfaller med det persiska nyåret. Enligt New York Times menar Karzai att dessa står i vägen för expansionen av den afghanska regeringens kontroll över det egna landet. Han vill att biståndet skall kanaliseras genom centralmakten. Det finns inte närmare beskrivet var någonstans överförandet av ansvaret skall börja, men det har tidigare cirkulerat uppgifter om att Samangan och Sar-e-Pol skulle kunna vara några av dessa. Åhörarna ställde enligt NYT flera kontrollfrågor om det verkligen var sant att Karzai ville upplösa PRT, varvid han bekräftade detta.

Historiskt har den centrala ledningen i Afghanistan varit svag. I normala fall skulle Karzai inte ha en chans mot starka guvernörer som exempelvis Muhammed Atta i Balkh. Men, eftersom Karzai inte är någon politisk novis kan det tänkas att han på detta sätt försöker samla den afghanska, och oftast nationalistiska befolkningen, mot utländsk närvaro. Det kan också tänkas att Karzai gör utspelet för att skaffa sig ett förhandlingläge mot bakgrund av den stora korruptionsskalndalen i Kabul Bank, där Karzais närstående är inblandade. Genom att spela ut utredningen av detta mot att backa från sina positioner när det gäller PRT och privata säkerhetsbolag kan han stärka sina positioner visavi det internationella samfundet. Oavsett motiven så kommer Afghanistan någon gång under året att påbörja övertagande av ansvar i några provinser, det är den nuvarande inriktningen. Att afghanerna skulle axla ansvaret för tidigt - innan de är vuxna uppgiften - är riskfyllt. Att förväxla ambition med förmåga är farligt. 2011 blir ett långt år.