2011-02-06

Arbete mot CBRN-vapen - ett svenskt intresse

Tokyos guvernör Shintaro Ishihara har offentligt gått ut med att han anser att Japan borde skaffa sig kärnvapen. Enligt The Telegraph sa han i engelsk översättning:

""If Japan had had nuclear (weapons), there would not have been any (Chinese encroachment) on the Senkakus," he said. "And North Korea would not have abducted our citizens.""

Japan har allting som krävs för detta utom politisk vilja för tillfället, men en sådan kan alltid ändras.

Kärnvapenupprustningen ligger inte långt borta i världen just nu. Det finns flera stater i världen som har liknande förutsättningar som Japan. ITurkiet, Saudiarabien och Egypten för att nämna några. Iran har viljan, men sannolikt har de inte fattat något slutligt beslut än. Det är därför glädjande att USA och Ryssland har undertecknat det nya START-avtalet och att arbetet med kärnvapennedrustning och kärnvapenspridning går vidare, något som är en svensk prioritet sedan närmare 50 år.

Förutom arbetet med Iran har också världen att försäkra sig om att inte icke-statliga aktörer får tag i vapnen heller. Det skulle kunna ske i form av övertagande av befintliga vapen som i Pakistan eller genom smuggling av material så att man kan bygga en s.k smutsig bomb.

Häromdagen släpptes nyheten om att brittisk säkerhetsstjänst i samarbete med amerikansk och pakistansk motsvarighet förhindrade ett sådant attentat med en slags kembomb 2004 i London (Jag har inte hittat någon annan bekräftelse än - red anm).

Vi har all anledning att på olika sätt stödja arbetet med att förhindra kärnvapenspridning och fortsätta kärnvapennedrustning, nu närmast taktiska kärnvapen som exvis Iskandersystemet.