2011-02-02

Jamen, Jemen

Februari månads fokusområde


Arabia Felix - Det lyckliga Arabien - kallade romarna den södra delen av arabiska halvön, där Jemen ligger. Landet har en stor del araber, och en del ättlingar från svarta slavar. Jemen är ett av världens fattigare länder och växer näst snabbast i hela världen. Dagens c:a 30 miljoner är fördubblade om 40 år. Hälften av befolkningen är under 15 år (!). Befolkningen är hårt drabbad av hög arbetslöshet och stor vattenbrist, där städerna Sanaa och Taiz är mest illa ute. Landet exporterar arbetskraft och olja framförallt. Nyligen har man också hittat stora gasfyndigheter.Traditionellt har det odlats bomull och frukt på de bördiga jordarna, men dessa börjar trängas undan av drogen kat.

Jemen är ett utpräglat stamsamhälle, en republik och styrs sedan 20 år av presidenten Ali Abdullah Saleh, då Nord- och Sydjemen förenades. Innan dess var Saleh president sedan 1978 i Nordjemen. Befolkningen är muslimer, varav drygt hälften är shiiter och nästan hälften sunniter. Sedan 2004 pågår ett inbördeskrig mellan regimen och Houthirebeller i norra delen av landet. De shiitiska Houthirebellerna stöds av Iran, medan Saudiarabien och Al Qaida på Arabiska halvön (!) från olika utgångspunkter bekämpar dessa liksom USA gör indirekt med olika former av stöd. Sedan 2009 pågår också ett inbördeskrig med Sydjemenitiska rörelsen som vill bryta sig fri. I denna ingår flera jihadrörelser, däribland just nämnda AQAP (AlQaeda Arabian Penninsula) - den mest välorganiserade regionen i Al Qaida.

I den senaste händelseutvecklingen har protesterna från Tunisien och Egypten spridit sig till Jemen, och i förra veckan demonstrerade 15000 för att kräva upphävandet av tillägg till konstitutionen som medger att presidenten kan sitta på livstid, liksom protester mot regeringen, där General People's Congress styr. Presidenten har till idag sammankallat de bägge kamrarna i parlamentet för att diskutera utvecklingen. Han har redan annonserat höjda löner i armén, livsmedelssubventioner, socialbidrag och anställning av 25% av de som går ut ur universiteten. Det som gör situationen annorlunda mot Egypten är att oppositionen är ganska välorganiserad i en paraplyorganisation, Joint Meetings Parties. I denna samlas islamister, socialister och nasserister med mål att ha fria val.

AQAP är som sagt ett bekymmer i sammanhanget. Organisationen har träningsläger i landet som attackerats flera gånger de senaste två åren av USA. Det är också från Jemen som de senaste bombförsöken mot mål i USA har organiserats. Igår varnade också FBI för att AQAP i Jemen kan ha Wall Street och de högsta cheferna där som ett nytt mål. Samtidigt har Jemen gått till propagandistisk motoffensiv mot Al Qaida, där man hävdar att AQ ledning (Bin Laden och Al-Zawahiri) inte är skolade i Sharia, och därför inte kan följas av rättrogna muslimer.

Väst ser naturligtvis allvarligt på utvecklingen, och i förra månaden hälsade Hillary Clinton på i huvudstaden Sanaa. Storbritannien har ju som bekant egna erfarenheter av Jemen, närmare bestämt Aden. Redan 1839 landsteg Royal Marines där för att bekämpa pirater som utgick från området. Just läget för Aden i närheten av Persiska viken och Röda havet har i alla tider gjort området attraktivt för allehanda aktörer. Jemeniterna har dessutom historiskt haft mycket goda relationer med somalierna. Det bor också närmare en miljon somalier i Jemen. Att islamister skulle kontrollera bägge sidorna av in- och utgångar till Suezkanalen och de andra haven skulle vara mycket negativt för världshandeln och stabiliteten i regionen. Att islamister skulle kunna använda en eventuell kontroll av Jemen som språngbräda för attackera Saudiarabien skulle vara en mardröm för strateger.

Aftonbladet
DN
SvD