2011-02-15

Colombiska maffian - ett av världens största ubåtsvapen?Colombiska myndigheter har för första gången beslagtagit en fullt dykbar ubåt. Ubåten, som intressant nog är nästan lika lång (99 fot) som den bekanta kustubåten i samband med ubåtsjakterna på 1980-talet, hittades efter tips i en Timgiquifloden 25 mil sydväst om Bogota. Den kan enligt uppgift lasta åtta ton knark till ett värde av c:a 300 milj $. Fartyget som är byggt av glasfiber och utrustat med två dieselmotorer, är utformat för sex besättningsmän och kan gå ned till tre meter djup. Stabschefen i det colombianska Stillahavskommandot, överste Manuel Hurtado, uppgav att bedömningen var att ubåten skulle kunna ta sig i undervattensläge till Mexico. Colombiska myndigheter har beslagtagit 32 stycken ubåtar de senaste 10 åren.

Semidykbara ubåtar står ungefär för en tredjedel av narkotikatrafiken på vattnet mellan Latinamerika och USA. Sedan amerikanska myndigheter ökat förmågan att upptäcka dessa, så har denna utveckling tagit fart. I somras hittades en liknande ubåt i Ecuador. Konstruktionstiden i det aktuella fallet bedömdes till 6-8 månader till en kostnad av 2 milj $. Besättningsmännen rekryteras bland fiskare som får mellan 3000-5000 $ för besväret. Ryska skeppskonstruktörer har tidigare varit inne i branschen att rita och bygga dessa till maffian.

Få verksamheter underminerar vår säkerhet som den organiserade brottslighetens smugglande. Främst av droger, men även människor, vapen och fuskmediciner. Enorma förmögenheter byggs upp, där delar används för att steg för steg köpa sig inflytande i samhället. Terroristorganisationer kommer att följa efter i ubåtstrenden. En radiostyrd u-bomb - Hur skyddar man sig mot den?

Aftonbladet