2011-02-28

Ett överraskande besked från Ryssland

Häromdagen lämnade Rysslands försvarsminister Anatoliy Serdjukov det överraskande beskedet att den första nya robotubåten av Borey-klass, Yuriy Dolgorukiy, ska tillföras Stilla Havs-flottan, så fort den utrustats med Bulavasystemet - ballistisk robot.

Han gjorde detta uttalande under en inspektion i Vilyuchinsk, och pekade bland annat på de investeringar man nu gör i boende för besättningarna i regionen.

Ryssland har av tradition alltid placerat robotubåtarna först i Norra flottan i Sevmashområdet, Murmansk. Detta skulle alltså vara ett nytt beteende och indikera ett alltmer viktigt område för Ryssland. Just nu opererar Stilla Havsflottan gamla Delta III-ubåtar med 25-30 år på nacken.

Serdjukov passade också på att informera om planerna på att besätta ett par av de kurilska öarna med ny utrustning och mindre förband.


I övrigt är det mesta sig likt i Ryssland. Man har bekräftat att landet står fast vid att sälja sjömålsroboten Yakhont (SS-N-26) till Syrien. Den avancerade överljudsroboten har 30 mils räckvidd från luften, och 12 mils räckvidd från land. Systemet opererar med både aktiv och passiv (signalsökande) radar. Dess största nackdel är den IR-signatur som alstras av den höga farten. Försvararen har dock inte lång tid på sig när den kommer susande på 10 m höjd i Mach 1,5. Ett par, tre stycken avskjutna robotar räcker för att sänka en fregatt. Ett syriskt innehav av dessa robotar skulle begränsa israelisk operationsfrihet i östra Medelhavet.

Ryssland spelar också på traditionellt sätt upp de fientliga avsikterna omvärlden har mot landet med association till de revolter som pågår i arabvärlden. Det finns också redan antydningar om att riva upp START-avtalet, om man inte får till ett gemensamt robotförsvar. Uttalanden är antagligen mera för inrikes konsumtion.