2011-03-01

Jemen utför branten?

Under februaris sista timmar annonserade så Jemens president Ali Abdullah Saleh i TV att han är redo att lämna makten. Detta sedan hans bud om en nationell samlingsregering förkastades av oppositionen. Han sa att det skulle ske fredligt, men hånade samtidigt oppositionen och sa att de inte skulle klara av att hålla ihop landet. Hur maktöverlämning ska gå till utvecklades inte, och det går inte utesluta att Saleh bara försökte vina tid. Det finns alltså en risk för inbördeskrig i februari månads fokusområde.

Under de två sista veckorna av månaden tog protesterna mot presidenten fart. Det har framför allt varit i städerna Taiz och Aden som protesterna har varit som störst, och sammanlagt har minst 19 människor dödats. Efter hand har allt fler avhopp gjortsfrån regimen. Det var under helgen som en av klankonfederationen Hashids ledare, Hussein al-Ahmar, uttalade att han ställde sig på de protesterandes sida. Eftersom Saleh tillhör Hashidfederationen blir situationen snart ohållbar för honom.

Saleh varnade i sitt tal för att Jemen nu kommer att delas i mer än två delar. Han syftade antagligen på en del kring huvudstaden Sana'a, en del kring gamla Sydjemen och ett område i norr, där de shiitiska al-Houthirebellerna fört ett långt krig mot centralregimen. Ledaren för den södra utrbrytarrörelsen, Hasan Baoum, bortfördes dock av okända i Aden förra söndagen, vilket innebär att det inte finns någon omedelbar ledare för dessa.

Mycket talar för att världen kommer få uppleva fortsatta oroligheter i Jemen efter en avgång av president Saleh. Särskilt kring Aden är organistionsförmågan, och möjligheterna att leva på oljetillgångar, större än i övriga delar av landet. Kina har visat stort intresse av att investera i oljeproduktionen. I norr kommer al-Houthi att fortsätta kampen mot en ny regim tills de uppnått sina mål. Samtidigt väntar Al-Qaida i kulisserna. Ingenstans är de starkare i världen än just här. Med härskaren borta blir det lättare för organisationen att destabilisera landet. Något den behöver sedan de i huvudsak fredliga revolterna hotar göra AQ irrelevant i modern arabisk historia.

I kväll mars månads fokusområde.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet