2010-11-14

Karzai vill kraftigt begränsa operationer för USA

Afghanistans president Karzai säger i en intervju med Washington Post att USA måste dra ned sina operationer ordentligt och bara skydda sina baser och gränsen mot Pakistan. Det är framförallt operationer med specialstrykorna som föranleder detta. Karzai är oroliga för att detta ska stöta bort talibanerna från förhandlingsbordet samtidigt som operationerna alienerar befolkningen. Fenomenet är ett typexempel på olika utblick från strategisk och taktisk nivå. Det som ger kortsiktiga vinster kan ge förluster strategiskt, och de är oftast större. Samtidigt säger den brittiske försvarsstabschefen generalen Richards i Sunday Telegraph att Al Qaida och talibanerna inte kan besegras i Afghanistan, men att det heller inte är nödvändigt. General Richards gör här en positionsförflyttning. Hittills har det hetat " defeat the Al-Qaeda network". Han säger vidare att de och andra terroristorganisationer kommer vara ett hot mot brittisk säkerhet i minst trettio år. Avslutningsvis en kort AP-artikel i Indian Express om att forna krigsherrar börjar gräva fram sina vapenförråd i bland annat Pansjhir.