2010-11-21

.....och Nordkorea spänner också musklerna

New York Times rapporterar att vetenskapsmannen Siegfried S. Hecker i veckan blivit förevisad en ultramodern urananrikningsanläggning i Nordkorea. Han säger sig ha blivit stum av vad han såg i form av centrifuger och kontrollrum. Anläggningen fanns inte för 18 månader sedan när Nordkorea blockerade inspektioner. Hecker ska också ha kunnat bekräfta existensen av en lättvattenreaktor som man tidigare sett på satellitfoton.

Nordkoreanerna spelar högt, frågan är vad de vill uppnå förutom att visa sin självständighet. Koreanska halvön kommer fortsätta att vara ett av de farligaste områden i världen med hög rustningstakt, hög beredskap och en aktör som är oberäknelig.

Det innebär att både Iran och Nordkorea har agerat kring NATO-mötet för att hävda sin vilja. Mötet avlöpte som förväntat med överenskommelser om Afghanistan och mellan NATO och Ryssland.