2010-11-24

Tyska polisförbundet vill ha hjälp av armén

Enligt Der Spiegel vill ordföranden i tyska polisförbundet att armén hjälper till med skyddet mot de aktuella terrorhoten. Poliserna räcker helt enkelt inte till. Särskilt som hotet bedöms dra ut på tiden. I Sverige har vi försökt att förbereda oss för en sådan situation genom en lag från 2006 som reglerar stöd till polisen avseende terrorbekämpning. Förenklat kan Försvarsmakten göra det, om Rikspolisstyrelsen begärt det. Vidare skall personalen ha en särskild utbildning enligt de föreskrifter som Rikspolisstyrelsen meddelar. Jag har inte sett utbildningsplanen, men jag antar att det handlar minst om motsvarande som skyddsvakt, kanske till och med beredskapspolis. Kanske någon av läsarna kan bidra med sina kunskaper? Övningar ska anmälas till RPS om de avser det som lag och förordning reglerar. FOI gjorde 2008 en studie om Försvarsmaktens stöd till det civila samhället generellt. Eftersom insatsorganisationen inte ska innehåll någon pliktpersonal, så är frågan vilken volym vi kan mobilsera de närmaste åren om vi också skulle bli tvungna att höja beredskapen på samma sätt som i Tyskland?