2010-11-18

Attacker kring NATO-mötet?

I helgen har NATO toppmöte i Lissabon för att framförallt diskutera två frågor. Det är dels ett nytt strategiskt koncept som ska antas. Detta väntas betona alliansens grundläggande syfte dvs. gemensamt försvar. Den andra frågan är Afghanistan, där bedömare tror att jobbet klart kommer betonas mer än 2011. Att de kommer överens är mycket troligt. En indikator på detta är att vår stats-, utrikes- och försvarsminister kommer att åka dit. Det skulle de knappast göra om det hade gått trögt i NATO:s inbördes förhandlingar. Nu är det dags att manifestera enighet och styrka. Dessutom kommer NATO att möta Ryssland för att diskutera robotförsvar, vilket ser försiktigt positivt ut om bara senaten ratificerar START-avtalet.

Fienden har dock alltid ett ord med i laget. För att ta initiativet i dessa ständiga strategiska kommunikationsstrider bedömer jag att någon av huvudaktörerna kommer att försöka sig på en större attack/ flera attcker före, eller möjligen efter, mötet. I Afghanistan finns mål att attackera i form av platser i Kabul, de större flygplatserna samt pass där transporterna går.

Al Qaida rapporteras ha skickat team till främst Tyskland , Frankrike eller Storbritannien för en attack. En del bedömare nämner en repris på attackerna i Mumbai 2008 som den mest troliga formen, kanske på tvåårsdagen den 26 november. Det är rätt av tyska myndigheter att gå ut med varningar. Det höjer beredskapen hos allmänheten och är en psykologisk motgång för de som fått uppdraget att genomföra en attack. Om det nu är till Tyskland, Frankrike eller Storbritannien de är på väg. Det skulle faktiskt till och med kunna vara Lissabon, för vilseledning är en österländsk styrka.

Iran eller Nordkorea som är de som främst ska mötas när det gäller robotförsvaret kan också genomföra test av robot eller provokationer i anslutning till mötet.

DN

SvD

Aftonbladet

DN