2010-11-08

Lite av varje: Nigeria, Israel, Afghanistan och Google

Idag har arbetare vid en oljeplattform i Nigeria blivit kidnappade. Det är den första större attacken sen ett längre uppehåll i dessa aktiviteter. Organistionen MEND har tidigare hotat att uppta den här verksamheten.

Israeliska försvaret har startat en tjänst för att till sommaren kunna ge information till landets medborgare via SMS i händelse av robotangrepp mot landet.

Small Wars Journal har publicerat en mycket läsvärd intervju med David Kilcullen om counterinsurgency och läget i Afghanistan. Han kritiserar indirekt president Obamas inriktning att börja dra tillbaka trupper i juli 2011. Dr Kilcullen säger också att konflikten inte är en klassisk upprorsbekämpning, utan en stabilitetsoperation. Jag har tidigare beskrivit detta som ett slags inbördeskrig med regional inblandning, så jag känner igen mig i hans beskrivning.

Till sist en otrolig historia från Centralamerika, där ett Nicaraguranskt förband i förra veckan intog en mindre stad i Costa Rica, eftersom Google Maps visade att staden låg innanför Nicaraguas gräns! Google medger i en AFP-artikel att de hade fel data på cirka 2,7 km.

Aftonbladet