2010-11-04

Början på slutet av europeisk expeditionkrigföring?

I World Politics Review finns en artikel om att den senaste översynen av brittisk säkerhetspolitik med sina nedskärningar kommer att leda till en oförmåga att genomföra egna expeditioner (den senaste Sierra Leone 1999, där nuvarande CDS Richards var befälhavare över the Joint Task Force). Britterna har varit drivande idémässigt när det gäller denna typ av operationer och vi har befunnit oss sida vid sida med dem vid mer än ett tillfälle. Samtidigt är det tydligt att väst börjar svalna inför tanken på att bli indraget i fler expeditioner som kör fast. Frågan är hur denna utveckling kommer att påverka svensk utveckling av vårt koncept för expeditionära operationer? Den ekonomiska situationen ovanpå detta för främst UK och Frankrike kommer ytterligare försvaga den förmågan.