2010-11-23

Konsekvenser av Nordkoreas attack

Dagens stora nyhet om den nordkoreanska attacken har knappast gått någon förbi. Som vi skrev för ett par dagar sedan är den koreanska halvön ett av jordens farligaste områden med hög beredskap och en oberäknelig aktör. Nordkorea har tidigare i år oprovocerat sänkt ett sydkoreanskt fartyg med torped och nu detta överfall. Vad vill de uppnå och varför; är frågor analytiker ställer sig runt om i världen.

Förklaringarna kretsar kring konsolidering av makten inom landet till följd av maktöverföringen till Kim Jong Un och/eller ett drag för att tvinga fram förhandlingar, som kan leda till ekonomiskt understöd.

På kort sikt kommer alla större aktörer göra allt för att kyla ned den akuta situationen, vilket framförallt Kina och USA sannolikt kommer att lyckas med. Sen kommer de stora bekymren att börja för framförallt president Obama.

För det första agerar han utifrån ett läge där han måste ha republikanerna med sig, vilket torde innebära en mer konfrontativ hållning.
För det andra måste han klart och tydligt garantera främst Sydkorea, men också Japan ett tydligt skydd. Annars riskerar vi en accelerad upprustning i området. Vi har redan innan dagens händelser hört sydkoreanska röster om att på nytt upplåta utrymme för taktiska kärnvapen. En upprustning i området kommer naturligtvis att påverka kinesiska och ryska beslut om områdets risker. Räkna med att vi kommer att få se hangarfartygsgruppen USS George Washington utanför Sydkorea.
För det tredje finns det en risk för att aktörer som Iran tar sig för någonting oväntat och provokativt. Det talas om att Nordkorea och Iran mfl. bland annat delar kärnteknologiskt kunnande liksom om tillverkning av ballistiska robotar. Det förefaller rimligt, och i så fall är det rimligt att anta att de kan tala strategi med varandra och samordna aktiviteter i tid.

Det blir mycket svårt att avge ett svar som balanserar dessa faktorer. Ett svar som är tydligt och trovärdigt, samtidigt som det inte provocerar. En av slutsatserna är ju att en liknande nordkoreansk handling troligen kommer att ske igen det närmaste året. Det talas ofta om att vi inte förstår det nordkoreanska samhället, men de nordkoreanska ledarnas oförmåga att förstå amerikanska intressen och beslutsamhet är mycket farligare.

DN
SvD
DN
SvD