2010-11-25

Medvedev: Ryssland kommer satsa 2.8% av BNP till 2020

President Medvedev sa idag, enligt RIA Novosti , i ett tal till militära chefer att Ryssland ska avsätta 2.8% av BNP för försvaret till 2020 för att uppnå målen i den militära reformen. En hel del medel kommer att gå till förbättrade löner. Rysslands budget är inte helt enkel att beräkna, eftersom de regelmässigt inte räknar med forskning och utveckling i anslaget. Vad jag förstår gör man det här. I ett nytt tillägg till lagen har de också beslutat att anställa utlänningar om dessa är ostraffade och kan tala tillräcklig ryska. De kommer erbjudas medborgarskap efter tre års tjänst. Sveriges andel av BNP för försvaret är för 2009 preliminärt 1.26%. Om vi skulle skugga Ryssland på halva andelen (1.4%), så skulle budgeten behöva öka med c:a 4.5 Mdr SEK/år jämfört med idag. Just resursfördelning var ett av de områden jag berörde i mitt inledningsanförande till Kungl Krigsvetenskapsakademin för två år sedan.