2010-11-13

På återseende Libanon?

Amerikanska kongressen släpper nu ut innehållen hjälp till libanesiska armén om 100 milj USD. Dessa stoppades sedan libanesiska armén öppnade eld och dödade israeliska officerare i början av augusti. Spänningen i Libanon stiger inför FN Specialtribunal för Libanon skall tillkännage åtal för mordet på den tidigare premiärministern Hariri. Det väntas ske senast januari och rikta sig mot höga chefer inom Hizbollah. Hizbollah har svarat med att hota alla som på något sätt stöttar den uppfattningen. De har också i en uppvisning övat sina styrkor att snabbt mobilisera, vilket de också visade att de kan. I parlamentet pågår intensiva förhandlingar om tribunalen. För att undvika inbördeskrig stiger nu trycket på premiärminister Hariri d.y att dra undan stödet för tribunalen. Det innebär att det finns två olika scenarier. Ett där tribunalen fortsätter som annonserat, vilket kommer att innebära inbördeskrig med stor säkerhet. Ett annat är att det görs en uppgörelse och Hizbollah i praktiken styr landet genom en osynlig statskupp. Detta får negativa konsekvenser för FN legitimitet i området och kommer att riskera att Libanon snabbt kanar in i den iranska-syriska sfären. Det kommer också att få konsekvenser för UNIFIL i södra Libanon, som antingen hamnar i ett nytt inbördeskrig eller får krav på sig att dra ned sin närvaro. En närvaro som använts för att få Israel att acceptera en överenskommelse 2006. Samtidigt kommer rapporter om att Hizbollah nu har större styrka än 2006 och att Hizbollah möblerar om bland sina befälhavare och har intensiv samverkan med iranska Al Qods-officerare på plats i Libanon. Egypten och Saudiarabien gör allt de kan för att hålla emot en sådan här utveckling, men frågan är om det räcker. Hizbollahs avsikter är offentliga, de har stor förmåga inom många områden. När kommer det rätta tillfället?