2011-03-30

Flottan till Medelhavet i höst?

Så har den svenska politiska nivån kommit överens om en väpnad styrka till Libyen. Ryggraden i denna blir EAW med 8 Gripen. Ett högkvalitativt bidrag som kommer göra väl ifrån sig. Statsministern talade om bred samling och krigsinsats, vilket visar att han tar insatsen på största allvar. Insatsreglerna blev de som F&S argumenterat för. [Edit/Förtydligande] Planen ska naturligtvis öppna eld i självförsvar, även för att skydda annan [Slut Edit]. Det är för stor osäkerhet om vem vi stödjer och om rebellerna skulle anfalla exempelvis Sirte, så skulle vi bli tvungna att stoppa dem. Om vi menar allvar med att skydda civilbefolkningen vill säga. Det är bra att vi gör något, och att tabut med flygstridskrafter är brutet.

Nu är dock frågan hur långt solidariteten med Libyens folk sträcker sig. Om inbördeskriget fortfarande pågår vid midsommar, åker vi hem då? När Sverige engagerar sig i en sådan här insats tar vi på oss ett ansvar för Libyen. Det gäller alltså att redan nu tänka igenom vad vi skulle kunna fortsätta med i höst. Mycket talar också för att arabvåren går över i en arabhöst också.

Jag vill därför slå ett slag för flottans beredskapsförband. I R90 har vi en minröjningsdivision med två minröjningsfartyg och ett stödfartyg som skulle kunna användas för minröjningsoperationer i humanitära insatser. Vi har också en ubåt med stödenhet som kan användas för upprätthållande av ett vapenembargo.

Två av fördelarna med sjöstridskrafter är dessas uthållighet och handlingsfrihet som kommer av havens frihet. Det innebär ingen signal på samma sätt som att flyga ned flygunderhåll till Kreta för att förbereda en insats. Det är detta som gjort att regeringen varit lite försiktigt innan den bestämt sig för att bidra med en väpnad styrka. Fartyg kan däremot segla fritt omkring utan att landet binder upp sig på samma sätt.

Här kan statsministern luta sig på sin statssekreterare Gunnar Wieslander som var fartygschef på HMS Halland för drygt tio år sedan under en expedition till Medelhavet. Att ha svenska förband för upprätthållande av vapenembargon och minröjning i Medelhavet kan vara framsynt. Möjliga länder som i höst skulle kunna vara föremål för dessa är: Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Israel/Palestina, Libanon och Syrien. Inte alla på en gång, men något/några av dessa. Ett deltagande i operationen Active Endeavour kan vara ett alternativ. I denna operation försöker NATO att förhindra smuggling av massförstörelsevapen samt vapen och personal för terrorister.

Höj beredskapen till R30 för dessa två förband, så har vi en bättre handlingsfrihet vid midsommar.