2011-03-29

Stridsplanen för Khaddafis hemstad

Stridsplan för försvaret av Sirte - Klicka på länken

Så här kan en stridsplan se ut för en chef hos Khaddafi som ska försvara staden Sirte. Orsaken till det perspektivet är den högre graden av militär organisation jämfört med rebellerna. Jag använder inte riktiga tecken för typer och storlekar för att inte försvåra för alla läsare utan militär erfarenhet.


Längst till höger, c:a 30 km öster om Sirte tar Khaddafis chef upp försvaret för att minska rebellernas framryckningshastighet. Syftet med detta är att ge huvuddelen av förbanden inne i Sirte tid att gräva ned sig. Genom mineringar längs kustvägen och försvarsställningar i den wadi som går i nord-sydlig riktning uppnår en av hans underställda chefer detta. Striden utkämpas i huvudsak av infanteri tillsammans med några pansarskyttefordon och understöds med raketartillerield från ställningar en mil längre västerut.

Längst ned, c:a 40 km söder om staden försvarar en annan underställd med lite infanteri vägskälet som leder till Sirtes södra och västra delar. Här är terrängen ganska ogynnsam för försvar och han kan inte hålla ut länge. Enstaka spaningspatruller kommer att finnas utspridda i terrängen söder om staden för att med radio kunna rapportera rebellernas framryckning på olika ställen.

Vid den stora rondellen i den södra delen av staden finns huvuddelen av försvaret organiserat. Genom omfattande mineringar öster om rondellen liksom söder försöker Khaddafis chef här hejda rebellerna. Infanteri har grupperat i bebyggelsen och understöds med eld från både enstaka stridsvagnar, en del pansarskyttefordon. Dessutom understödjer raketartilleri som finns grupperat en halvmil längre västerut tillsammans med reserven. Chefen på plats har också tillgång till granatkastare från positioner norr och väster om rondellen. Dessa skjuter på förberedda punktmål ganska nära de egna ställningarna vid rondellen. Luftvärnsrobotar monterade på pick-up finns också norr och väster om rondellen för att kunna störa NATO-flyg som genomför anfall mot markmål.

I de centrala delarna nordväst om rondellen finns chefens ledningsplats och hans underhåll med ammunition och sjukvård bland annat. Härifrån kan han leda hela försvaret med fokus på rondellen och den anfallsreserv som han avdelat.

Denna reserv finns i anslutning till raketartilleriet en halvmil väster om rondellen och består av hans bästa enheter utrustade med pansarskyttefordon och ett tiotal stridsvagnar. Inkörda i garage och under tak försöker de skydda sig mot flyget ovanför mellan striderna. I nära anslutning finns ytterligare fordonsmonterade luftvärnsrobotar som följer med reservens motanfall. Dessa anfall sätts in mot rebeller som tar sig runt på norra och södra sidan av rondellen. Raketartilleriet avger eld mot förberedda spärreldlägen som är väl inmätta, så att elden träffar i första salvan.

Väster om staden vill chefen inte röra sig. Att retirera ur staden är inget bra alternativ har han kommit fram till. Det innebär att hans enheter blir enkla mål för fiendens flyg. Hans plan är därför att efter ett par dygns strid ta sig in i nordvästra delen av Sirte och därifrån förstärka det milisförsvar som finns utspridda överallt i staden i små grupper. Motståndaren kommer att försöka stänga in chefens styrkor i staden och gå mot Tripoli. Khaddafis chef tänker hålla ut i Sirte och istället slå mot rebellernas underhållslinjer som kommer vara väldigt uttänjda vid det här laget. En vecka borde han ledigt hålla ut, så länge inte regimen ger upp och han har truppernas och klanens stöd. Det borde vara tillräckligt för att bryta fiendens anfallskraft mot Tripoli för en tid framåt. Det skulle innebära att Khaddafi får en vecka på sig att bygga ett hållfast försvar i huvudstaden.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet


DN
DN
SvD
Expressen
Aftonbladet
DN
SvD
SvD
Expressen
SvD
SvD
DN
Expressen
Aftonbladet