2011-03-03

En försvarspolitik utan kläder

Försvarsmaktens budgetunderlag till regeringen föreslår ytterligare utredning om uppgradering av JAS Gripen. Regeringen kommer med största sannolikhet att lyssna på myndigheten, och försvarsministern får i så fall inte sin vilja igenom just nu. På sin blogg redovisar statsrådet sin inställning och det står klart att frågan för försvarsministern egentligen bara handlar om hur vi ska specificera planet. Ska vi ha en GL, en GLX eller GLX med sportpaket?

Försvarsministern har rätt i att Sverige behöver ett stridsflygplan som kan ta upp strid med omvärldens jakt- och attackversioner. Jag delar också hans uppfattning att det blir för dyrt att anskaffa utländska plan. Hela logistiksystemet måste byggas om, så det skulle krävas en stor engångsinvestering förutom att styckepriserna antagligen är högre.

Regeringen hittar också stöd för en modernisering av luftstridskrafterna i budgetunderlaget. Försvarsmakten föreslår någon ny slags jämvikt avseende tyngdpunkten. I närområdet ska det vara luft- och sjöoperativ tyngdpunkt. Vid operationer utanför närområdet ska det vara en markoperativ tyngdpunkt. Tidigare var det enbart markoperativ tyngdpunkt som gällde. För att Försvarsmakten ska kunna möta kraven på olika tyngdpunkter krävs därför en stor uppsättning förmågor och förband inom respektive stridskraft. Problemet är att vi inte har pengar till våra ambitioner.

I en ständigt krypande försvarsekonomi (på grund av inflation) ska vi fortfarande upprätthålla bredden av förmågor. Vi ska också byta personalförsörjningssystem som inte fullt ut är finansierat samtidigt som vi utfärdar avsikter om militär hjälp till omvärlden. ÖB's underlag är ett uttryck för konsekvenserna av en allt mer ohållbar försvarspolitik - med en fundamental obalans mellan uppgifter och resurser.

Om inte den outtalade avsikten är att vi ska in i NATO. Att göra detta på grund av bristande försvarsvilja/försvarsförmåga utan folkligt stöd är emellertid inte en klok säkerhetspolitik. Å andra sidan talar det nya underlaget i motsatt riktning. Om det är något vi snabbt kan få hjälp med i NATO, så är det luft- och sjöstridskrafter. Vi skulle i så fall inte behöva ha dessa själva i lika stor utsträckning.

Kejsaren är naken.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet