2012-02-04

Positiva nyheter från Försvarsmakten

Strax före jul kommenterade jag Ekots uppgifter om neddragningar i övningsverksamheten. Nu kommer positiva besked från Försvarsmakten som häromdagen meddelade att önskad nivå i stort kan upprätthållas.

Detta innebär bland annat att marinen fullt ut kan delta med fartyg i övningen Cold Response 12. Armén kan genomföra Brigadstridsledningsövning 12. Ett antal förband inom mark- och luftstridskrafterna kommer kunna genomföra bataljonsövningar. 

Generalmajor Gunnar Karlsson, chef för förbandsproduktionen, säger i ett uttalande:

"Det är verkligen bra att vi nu tidigt kan meddela förbanden att genomföra denna verksamhet. Ytterst handlar om att nå en högre nivå i förbandsträning för våra krigsförband"


Det kan inte nog understrykas betydelsen av denna träning. Sedan kan man alltid reflektera hur frånvaron av en negativ nyhet blir en positiv sådan för en själv, men det gäller att försöka se ljusen i tunneln på den långa uppförsbacken.


En annan glädjande nyhet är den att Försvarsmakten ska ta fram ÖB:s strategiska inriktning under våren. Denna styrning kommer att täcka upp ett tomrum mellan Statsmakternas styrning och Försvarsmaktens Utvecklingsplan (FMUP), vilket är myndighetens verksamhetsplan som ska finnas enligt myndighetsförordningen.

Nu kommer säkert att dröja fem år innan vi ser effekter av en sådan inriktning, men långsiktigt kommer alla vinna att på att denna inriktning artikuleras och sedan implementeras. Här är uppföljning nyckeln till framgång, så att inriktningen får genomslag i FMUP och Försvarsplaneringen. Begreppen verksamhetsmässig balans och ekonomisk balans kommer att behandlas. Tydligheten verkar bli tillgodosedd, eftersom det också planeras för ett Beslut I Stort (BIS) med koppling till mål. Äntligen!


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet