2012-02-20

Putin lägger ut texten

Som en del i presidentvalskampanjen skriver idag premiärminister Vladimir Putin om den nationella säkerheten i Rossiyskaya Gazeta.

I den oerhört långa artikeln hinner Putin täcka i princip allt. Läsaren får dela hans frustration, och tacksamhet till armén, på 90-talet när den gamla sovjetiska militärapparaten kollapsade. Trots att många officerare fick förnedra sig och sälja utrustning för att överleva när den drogs tillbaka från Östeuropa, så ställde delar av den upp i Tjetjenien när det behövdes enligt den ryske premiärministern.

Putin har siktet inställt lång bort. Perspektivet 30-50 år förekommer flera gånger. Det är uppenbart att han räknar in strategisk avskräckning från de egna kärnvapnen under tiden. En viktig roll för krigföringen kommer den yttre rymden och informationsoperationer, i första hand i cyberrymden att spela, säger den blivande ryske presidenten. Intressant nog resonerar han ett stycke om utvecklingen på krigföringsområdet som använder andra fysikaliska principer som vågfenomen, radiering och psyko-fysiska för att ta några exempel. Dessa kommer att bli mer acceptabla att använda ur politisk och militär synvinkel, vilket på mycket lång sikt kommer minska kärnvapnens roll för den strategiska balansen.

En hel del av artikeln handlar om moderniseringen av den ryska försvarsindustrin som enligt Putin fått förfalla i flera avseenden. Han eftersöker bland annat nya ägandeformer som partnerskap mellan privata näringslivet och staten, vilket är väldigt intressant. Han pekar på det faktum att alla stora försvarsindustrier i väst är privat ägda. Enligt Putin måste flera andra saker också falla på plats. Informationsutbytet måste öka. Det är bara de riktigt viktiga sakerna som ska vara hemliga, andra bitar ska spridas för att komma det civila samhället till del och vice-versa. En föraning om någon slags anti-korruptionskampanj kan också anas. Korruption i sektorn nationell säkerhet är landsförräderi heter det nu.

Premiärministern slår fast att den ryska ekonomin ska ha försvarets modernisering i centrum. Han har också en genomgång av det militära utbildningssystemet och personalförsörjningen. Ambitionerna om ett professionaliserat försvar står fast, men han säger samtidigt att den mixade modellen är vad som är genomförbart just nu med hänsyn till ekonomi och de uppgifter som ska lösas. Man måste ha klart för sig, säger Putin, att ett professionellt försvar är ett dyrt försvar.

Den blivande ryske presidenten hinner också gå igenom det kommande decenniet. Här blir det en uppräkning av målen 2020 när det gäller den materiella förnyelsen som ska leda till 70 % modern materiel vid de ryska stridskrafterna. 400 interkontinentala robotar, 20 attackubåtar, 50 ytstridsfartyg, 100 satelliter, 600 flygplan, mer än 1000 helikoptrar, 28 S-400 batterier(?), 10 Iskanderbrigader, 2300 stridsvagnar och kring 2000 artillerisystem. Något för en solidaritetsförklaring att bita i, helt klart.

Detta ska leda till en försvarsmakt som bland annat innefattar 30 flygdivisioner och en oceangående flotta som i första hand koncentreras till norr och Fjärran Östern. Enligt Putin hanterar Ryssland idag andra militära makters utmaningar mot ryska intressen i Arktis.


Den 17 sidor långa artikeln håller militärteoretisk höjd, men också handfasta exempel. Putin vidgår också att förföljelsen av ryska kossacker övergick i ett folkmord. Detta folk ska integreras i de ryska stridskrafterna är beskedet. Passande för den som vill hålla rent i de södra gränstrakterna som på tsartiden. Väldigt tidigt nämner premiärministern behovet av kollektiv säkerhet via Collective Security Treaty Organisation (CSTO) för att säkra den euroasiatiska landmassan.

Enligt den blivande presidenten är det inte fråga om att militarisera den ryska statsbudgeten, utan om att betala räkningen för tiden av förfall då krigsmakten var kroniskt underfinansierad. Med Vladimir Putin vid rodret till 2024, så ska Ryssland bli starkt igen. Det är planen.


Ekot
DN


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet