2012-02-29

Svensk personal vid NATO HQ för SpecOps

Det är inte ofta det kommer så mycket nyheter om de svenska specialförbanden. Det är en ständig avvägning mellan att berätta så lite som möjligt för att ge organisationen ett skydd och att berätta tillräckligt mycket för att omgivningen ska kunna förstå användbarhet och resultat.

Sedan de ingående förbanden SSG och SIG slogs ihop vid förra halvårsskiftet och bildade Särskilda Operationsgruppen (SOG), så har det varit sparsamt med nyheter.

Nu låter emellertid NATO berätta att personal från Sverige är placerade i det relativt nya högkvarteret för specialoperationer, NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) som är samgrupperat med det militärstrategiska högkvarteret SHAPE i Mons, Belgien. Jag har inte hittat något om detta hos Försvarsmakten eller Regeringens hemsidor. NSHQ bildades för att koordinera specialoperationer och användandet av specialförband. NATO har även en skola för personalen vid de olika staternas förband. Vid närbelägna Chièvres Air Base finns möjligheter att träna tillsammans. [Edit 1/3 kl 0130] Signaturen Cynismer tipsade på Twitter att befattningen legat ute i den internationella bemanningsplaneringen på Försvarsmaktens intranät under en tid. [Slut edit]


Vi får nog räkna med ökad öppenhet kring specialförbanden i framtiden, eftersom den amerikanska linjen är att öppna upp sig mot omgivningen. Befälhavaren för amerikanska Special Operations Command, amiral Bill H. Mc Raven, driver en linje för ökad öppenhet för att bli mer effektiv och vinna större acceptans. Denna blev synlig bland annat vid räden mot Usama bin Laden förra året. Det är naturligtvis lättare för USA med sin storlek att använda den linjen. Sverige är så litet att SOG och dess specialförbandsledning inte kan hänga med fullt ut för att kunna behålla en stor del av skyddet.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet