2012-02-02

Om bruket av "svengelska"

I morgon lunch publicerar vi en artikel av David Bergman, officer vid Ledningsregementet, som handlar om blandningen av språk. Har David rätt, eller är det inte så farligt med minnesramsor och bokstavering på engelska? Skiljer det åt mellan försvarsgrenarna? Säg din mening om fenomenet.