2012-01-01

Förpostfäktning inför Sälen

Om två veckor inleds Rikskonferensen i Sälen. Förpostfäktningen har redan startat. Först ut var chefen för Ledningsstaben i Högkvarteret, generallöjtnant Jan Salestrand, som redan på juldagen funderade över materielförnyelsen i en intervju till Ekot.

General Salestrand pekade på att Försvarsmaktens anslag långsiktigt inte medger en materiell förnyelse i önskad takt. Antingen är Försvarsmakten tvungen att välja bort vapensystem/förband eller så kan vi göra som Norge delvis gjort, avdela ett specialanslag vid sidan av ordinarie budget. Inte förvånande lutade general Salestrand åt det sistnämnda.

Försvarsminister Sten Tolgfors kommenterade saken redan samma dag på sin blogg. Försvarsministern satte ett litet frågetecken för bedömningen att materielkostnaderna ständigt ökar mer än normala konsumentpriser, och att det den närmaste framtiden kan bli köparens marknad.

Diskussionen om Försvarsmaktens materiel på Sälenkonferensen kommer att föras med två tidsperspektiv. Det ena, kortsiktiga, kommer att handla om utvecklingen av en ny Gripenversion och det andra, mer långsiktiga, handlar om omsättningen av de andra stora systemen som fartyg och stridsfordon.

Det kan vara på sin plats att plädera för att frågan inte i första hand rör skillnaden gentemot Konsumentprisindex, utan om vilka hotsystem som finns operativa i närområdet om tio år. Det innebär att denna fråga kommer att diskuteras mot en fond av vårt säkerhetspolitiska val som förs under måndagen enligt programmet. Om vi inte har råd att möta den militära rustningen, så kan vi söka en allians. Men de som pläderar för NATO- medlemskap måste få med sig svenska folket på denna lösning, och de alliansfria förespråkarna måste visa en högre betalningsvilja än vad som är fallet om vår förmåga ska vara långsiktigt godtagbar. Dessa val utesluter inte på något sätt en samtidig samarbetsstrategi med alla grannländer.


Nu behöver inte alla åtgärder kosta enorma summor med pengar. Det går exempelvis att förstärka Gotland militärt för att ha ett mer gynnsamt utgångsläge för operationer kring Östersjön. Något svar på debattartikeln har ännu inte kommit från den politiska nivån, men något kommer säkert att sägas om denna lilla, men så viktiga ö, under konferensen.

Ett annat intressant inslag på konferensen kommer att bli den tyska försvarsattachén, Dirk-Jens Jordans, föredrag om den tyska försvarsreformen. Försvarsminister Tolgfors har vid flera tillfällen talat sig varm för denna och om vilken ömsesidig hjälp vi gett varandra när det gäller våra reformer. Jag har tidigare skrivit om personalförsörjningen i Tyskland. Den som vill får gärna hjälpa till att bevaka nyheter från Tyskland om hur denna fortskrider, så att vi har ett uppdaterat underlag att förhålla oss till när de officiella synerna ges.


Egentligen är Sälenkonferensen en fantastisk tillställning, där samhällets olika intressenter samlas för att koncentrera sig på debatter och samtal om detta viktiga område. Inte ens skolan kan uppvisa en motsvarighet till denna, så det är en högtidsstund att se fram emot. Men någon Den blomstertid nu kommer - lär knappast sjungas.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet