2012-01-17

Försvarsreformen på den tektoniska plattan

På den åker som ständigt plöjs kan inget gro - Lars Fresker


Gårdagens mest intressanta uttalande om omvärlden kom inte i Sälen, utan i Ryssland av premiärminister Vladimir Putin. Enligt RIA Novostis rapportering om den artikel Putin författat på sin hemsida och till tidningen Izvestija, så varnade denne för globala obalanser i världen som den nuvarande världsordningen knappast klarar av att hantera. Han fortsatte:

"Fundamentally, what the world is facing today is a serious systemic crisis, a tectonic process of global transformation. This is a visible manifestation of a transition to a new cultural, economic, technological and geopolitical era"

Den ryske presidentkandidaten bedömer att världen står inför en turbulent period:

"This period will be long and painful. No illusions should be cherished"


Det är alltid intressant att ta del av vad världens ledare säger för att försöka förstå vad de har för utblick och budskap. Det finns all anledning att begrunda de allvarsamma orden från den ryske presidentkandidaten. De går inte att avfärda hursomhelst med tanke på läget i världen. Iran, Syrien, Egypten, Pakistan, Somalia, Nigeria, Nordkorea och Irak för att nämna de största krutdurkarna. Lägg därtill risken för recession, religiösa motsättningar i Afrika mellan kristna och muslimer i Sub-Sahara och mellan sunniter och shiiter i Mellanöstern samt Vitryssland som en joker i närområdet.


Därför kan det vara intressant att borra lite i hur det står till med försvarsreformen som syftar till att Sverige ska ha väpnade styrkor som tillsammans med andra ska kunna stabilisera närområdet och delta i internationell krishantering.

I söndags kommenterade försvarsministern på sin blogg med anledning av SvD artikel. En av statsrådets poänger var att reformen bara har löpt två år av de fem som gäller för perioden i inriktningsbeslutet. Reformen går i stort enligt plan är budskapet. Hur målet 2014 exakt ser ut är lite svårt att läsa ut, men en god vägledning i hur målet ser ut nu kan vi få i det senaste regleringsbrevet. Om vi tar markstridskrafterna, eftersom jag häromdagen pekade ut dessa som det största bekymret, så låter det så här:

" Utgångspunkter för myndighetens planering ska vara;
- Att kärnan i bataljonsstridsgrupperna ska utgöras av en angiven manöverbataljon,
- att en bataljonsstridsgrupp, med delar från olika manöverbataljoner, ska finnas tillgänglig från 2013-01-01,
- att en bataljonsstridsgrupp, där kärnan av stridsgruppen i huvudsak består av en angiven manöverbataljon, ska kunna stå i hög beredskap från 2014-01-01,
- att ett skyttekompani ska stå i beredskap för att kunna stödja en stridsgrupp från 2013-07-01 samt
- att förband inom bataljonsstridsgrupperna ska vara samövade."

Tydligt och konkret angivet av regeringen, men det är inte mycket om vi betänker hur regeringen uttryckte sig 2009 i propositionen Ett användbart försvar (s. 61):

"Uppsättandet av användbara och tillgängliga arméförband för flexibla bataljonsstridsgrupper är prioriterat under perioden 2010-2014."


Den 30. januari 2009 hade Försvarsmakten svarat på regeringens planeringsanvisning. I bilaga 1 (s.25-26) hittar vi en intressant uppräkning under rubrikerna Operativ förmåga I och II av vilka förband och system som enligt beräkningarna skulle bli klara efter hand. Några utdrag:

"....År 2014 finns de första stående armé-, lednings- och underrättelse- samt logistikförbanden......under 2013 samtidigt blir stående förband motsvarande två bataljonsstridsgrupper tillgängliga för nationella uppgifter.......Samma år (2014-red anm) är samtliga HKP14 och HKP15 levererade med begränsad förmåga, d.v.s. alla typinsatser kan genomföras men med begränsad effekt och uthållighet.....Luftvärnsbataljon med RBS 97 är operativ....SWECCIS är operativt.... och SLB/GTRS till motsvarande en bataljonsstridsgrupp anskaffat 2014."

En bättre bild av uppräkningen får vi om vi tar del av den presentation om FM svar på planeringsanvisningen som ligger ute på hemsidan hos förbundet AFCEA:s (Armed Forces Communications and Electronics Association) Stockholmsavdelning. Enligt förbundets verksamhetsberättelse 2009 höll förre insatschefen, generallöjtnant Anders Lindström, den 17. februari 2009 en sådan för 25 deltagare. Jag rekommenderar verkligen läsarna att ladda ned bildspelet (tar tyvärr 10-20 sekunder) och gå till sammanställningen på bild 16.


Ordna inte dopet förrän barnet är fött, som Vladimir Vladimirovitj skulle säga.