2012-01-25

Rysk årsredovisning (ÅR) materielanskaffning 2011

Biträdande försvarsminister Alexander Sukhorukov presenterade häromdagen utfallet av 2011 års anskaffning, enligt RIA Novosti. Han presenterade bland annat att den ryska krigsmakten mottagit 30 strategiska robotar av typerna Topol-M och Yars, två satelliter, 21 flygplan och 82 helikoptrar samt en fregatt.

Det kan ställas i relation till planerna som var 36 strategiska robotar, fem satelliter, 35 flygplan, 109 helikoptrar, en fregatt och tre ubåtar. Jag har tidigare skrivit om de ryska svårigheterna att uppfylla sina planer som beror på två huvudsakliga faktorer, nämligen en deformerad försvarsindustri och den stora korruptionen. Alexander Sukhorukov rapporterade att klagomålen över bristande kvalitet ökat de senaste åren.

Viljan är det dock inget fel på. Om de ryska planerna på 19000 Mdr rubel (1 Rubel ~ 0,22 SEK - red anm) för anskaffning av vapen och annat under åren fram till och med 2020 blir uppfyllda till 2/3, så är det en otrolig satsning på en modernisering av de ryska väpnade styrkorna. Det är detta perspektiv som vi har att förhålla oss till i en tid, där Europa drar ned på försvarsutgifter och USA genomför sin nya militära strategi med fokus på Asien och Mellanöstern. För 2012 har den ryska staten anslagit 908,44 Mdr Rubel i kontrakt, vilket motsvara drygt 200 Mdr SEK.


Det är annat än i Sverige, där finansdepartementet meddelade genom regeringens regleringsbrev att anslagskrediten på cirka 485 miljoner SEK dras in för anslagen till materiel samt forskning och utveckling. Se punkten 4.3.1 i dokumentet. Om jag förstått saken rätt, så ska denna trubbiga regel gälla hela statsförvaltningen. Detta är förståeligt, men kulturdepartementet har å andra sidan ingen risk för försenade leveranser av ett par flygplan eller något fartyg. De olika regeringarna fortsätter, oavsett färg, med ständiga och oannonserade förändringar av spelreglerna som drabbar ditt och mitt försvar.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet