2011-09-13

Svenska Dagbladet går på tigerjakt

Svenska Dagbladet hade i morse en ledare om Försvarshögskolan och ÖB med rubriken Ska ÖB:s skola satsa på simulerad rävjakt?

Jag vet inte riktigt hur rubriken valdes, eftersom Försvarshögskolan inte är ÖB:s skola; numera är det inte ens Försvarsministerns skola. Uppenbart är emellertid att Försvarshögskolan står i skottlinjen för SvD missnöje. Tyvärr biter tidningen den hand som föder den. Jag tänker då på den stora uppmärksamhet och kritik som SvD ägnade frågan om GLC/NOC de senaste två åren. Tidningen gör sig lustig över ett experiment om schackspel som gav ett uppenbart resultat. Men, resultatet var tvärtom mot det som tidningen uppger.

Experimentet med schackspelet ledde till den första kritiken mot NBF byggd på vetenskaplig grund. Flera av de hypoteser/premisser som NBF grundade sig på kunde inte verifieras i experimenten. De inblandade försökspersonerna kunde inte nå bättre resultat när de fick flytta ett eller två steg före motståndaren. Andra liknande experiment med andra variabler vederlade andra hypoteser. Det var inte förrän försökspersonerna fick använda både ledningsöverläge och bättre rörlighet som en klart mätbar effekt kunde dokumenteras. Någon ökad rörlighet ingick dock inte i NBF. Experimenten återupprepades senare av australiska forskare med liknande resultat.

För tydlighetens skull så vill jag säga att jag inte var inblandad i dessa eller har någon personlig relation till de som utförde dessa experiment.
Jag har bara till och från i roller som både elev, student och lärare under de senaste tolv åren sett skolan utvecklas till det bättre. Långsamt förvisso, och inte utan en och annan klar brist. Paradämnet Krigsvetenskap har i alla fall gjort mig muntrare liksom Strategiämnet. Det breddade säkerhetsperspektivet inom politikområdet syns i kursutbud och i flytten till Drottning Kristinas väg.

I slutet av ledaren får även ÖB kritik för att denne ska skrivit ut något slags fribrev till skolan för att göra den lilla högskolan större. Jag vet inte riktigt hur alternativen ser ut. Ska ÖB skicka sina blivande chefer och stabsofficerare någon annanstans? Handelshögskolan? Helsingfors? Hermods?