2011-09-22

Ett skepp kommer lastat - med 300 robotar

RIA Novosti refererar uppgifter från tidningen Izvestija att Ryssland planerar att ta de tre tunga atomdrivna robotkryssarna Kirov-klassen ur malpåse och modernisera dessa för drift fram till 2040.

Det är inte första gången liknande uppgifter kommer om en sådan plan. Ett av fartygen, Admiral Nakhimov, befinner sig på varv för modernisering sedan 2005. Tidpunkten för färdigställande har flyttats fram efter hand och anges nu till 2015. Enligt RIA är det troligt att fartygen baseras i Norra resp. Stilla Havsflottan, en bedömning jag delar om de blir färdiga.

Det mest intressanta med artikeln var att den angav att fartygen skulle utrustas med sjömålsrobot P-800 Yakhont (NATO: SS-N-26). En lågflygande överljudsrobot med 30 mils räckvidd. Fartyget skall också bära luftvärnsrobotsystemet S-400F, vilket är sjöversionen av det system som ska vara operativt kring nyåret i Kaliningrad. Detta system kommer att kompletteras av närluftvärn. Enligt Izvestijas källa ska varje fartyg kunna medföra totalt 300 robotar av olika slag.

Om de ryska planerna att komplettera Norra flottans flaggskepp Pyotr Veliky i samma Kirovklass går i lås, så ökar de ryska möjligheterna att projicera makt på världshaven. Det är i alla fall tydligt att visionerna av amiral Sergej Gorsjkov, författare till klassikern Statens sjömakt, lever vidare än idag. Om de rår på motsvarande tankar från arméns, flygets och robottruppernas företrädare är dock inte säkert.