2011-09-13

Krigare från Mazar-e-Sharif i Libyen?

Först nu har jag haft tid att dyka ned i en uppgift från nästan två veckor tillbaka. I den pakistanska tidningen The Nation påstod en reporter i en artikel att USA rekryterat 1500 uzbeker med flera från Mazar-e-Sharif för att slåss mot Khaddafis styrkor i Libyen. The Nation är en tidning med en trovärdighet som jag rankar till 7 på en tiogradig skala. Bland annat skriver tidningen:

"Sources told TheNation: “Most of the men have been recruited from Afghanistan. They are Uzbeks, Persians and Hazaras. According to the footage, these men attired in Uzbek-style of shalwar and Hazara-Uzbek Kurta were found fighting in Libyan cities.”

och vidare:

"Sources in Quetta said: “Some Uzbeks and Hazaras from Afghanistan were arrested in Balochistan for illegally traveling into Pakistan en route to Libya through Iran. Aljazeera’s report gave credence to this story. More than 60 Afghans, mainly children and teenagers, have been found dead after suffocating inside a shipping container in southwestern Pakistan in an apparent human smuggling attempt."


Detta väcker intresse om en sådan rörelse skett överhuvudtaget. Har människor från vårt område i norra Afghanistan tagit sig till Libyen för att slåss? Även om jag i grunden är skeptisk till påståendena, så finns det anledning att titta närmare på detta. Här behövs det hjälp från läsarna.


Till att börja med kan vi konstatera att det bor uzbeker, hazarer och persiskt talande människor i norra Afghanistan och den stora staden Mazar-e-Sharif. Vi vet dessutom att USA stödde Norra Alliansen under offensiven i Afghanistan hösten 2001, så kontakter finns.

The Nation talar om tidigare transporter av människor som tagits i den pakistanska delen av Baluchistan. Jag har hittat två rapporter om detta tidigare under året. Dels en kort notis från juni om hur 176 afghaner arresterats i Baluchistan på väg till Iran och andra länder. Dels en annan notis från Pakistan Criminal Records om hur 12 uzbeker och tajiker som färdats över den pakistansk-afghanska gränsen ett par veckor tidigare också blivit arresterade. Där hittar vi inget som talar emot The Nations uppgifter.

Vi vet också att uzbeker, tajiker och hazarer format en nygammal lös allians. Se detta tidigare inlägg från slutet av juni. Denna allians bekräftades några dagar senare.

Enligt originalartikeln så har Aljazeera inte fått tillstånd att ta foton på dessa påstådda krigare. Här kan läsarna bidra genom att för ett ögonblick specialisera sig på uzbekisk och uzbekisk-hazarisk klädessed enligt tidningens påstående överst. Här är bilder på hur Shalwar kameez och Kurta ser ut.

Den enda bilden jag har hittat som är associerad till afghanska krigare i Libyen ser ut så här, vilken inte ser särskilt trovärdig ut med hänsyn till källa och banner i nedre högra hörnet. Är det någon som ramlat på ett foto från Tripoli eller andra ställen, där rebeller haft speciella kläder? Eller har någon stött på någon annan skriftlig uppgift som kan kasta ljus över saken? För de läsare som har tid och kan arabiska torde algeriska nyhetskällor vara en bra ingång.


Om The Nations påståenden går att verifiera, så blir nästa led intressant att diskutera. När kommer de i så fall tillbaka till Norra Afghanistan och vad har de med sig i form av vapen?

Om The Nations anklagelser om värvning skulle stämma, så kommer inte dessa att vändas mot ISAF i de flesta fall. Men vi vet att Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) är aktiva i PRT MeS område, och vi vet att olika Libya Islamic Groups har haft kontakt med IMU i Waziristan i Pakistan. Eftersom det mesta kan köpas och alla inte alltid är de som de utger sig för att vara, så är dessa bindningar mellan nationaliteter intressanta. Detsamma gäller risken att ISAF-styrkor kommer i vägen för brottslig lukrativ verksamhet i norra Afghanistan.

En annan möjlighet är att ISAF:s motståndare har skickat egna krigare till Libyen. För det talar den rikliga tillgången på vapen i landet, den historiska erfarenheten av Stingerrobotarnas betydelse för kampen mot sovjetiska styrkor samt den omvittnade libyska närvaron i Al Qaida. Flera personer i den högsta ledningen har varit libyer och i Irak var libyer det näst största inslaget i Al Qaida.

När kommer den första rapporten om bärbara luftvärnsrobotar från plundrade libyska vapenförråd som används i Aghanistan?