2011-05-05

Faktorerna bakom förflyttningen från Samangan

Försvarsmakten ändrar nu uppgifterna om bakgrunden till tillbakadragandet från Samangan som både DN och Försvar och Säkerhet skrivit om tidigare.


I en utförlig artikel på Försvarsmaktens hemsida går PRT MeS stabschef igenom bakgrunden till tillbakadragandet från Aybak för en månad sedan. På ett trovärdigt sätt som klart belyser de överväganden som legat till grund för beslutet korrigeras bilden av omgrupperingen. Enligt stabschefen togs beslutet med anledning av det hot som förbandet mottagit, vilket tidigare har dementerats. För att inte sätta förbandet i en situation, där man var tvungen att öppna eld mot protesterande bestämde man sig för att tillfälligt omgruppera förbandet till huvudcampen i Mazar-e-Sharif istället.

Enligt stabschefen sammanföll det också med en inriktning att inte bygga ut den dåvarande grupperingsplatsen, utan att istället genomföra en samgruppering med afghanska armén i en nybyggd gruppering i provinsen. Om några veckor kommer en ny afghansk bataljon att gruppera i den nya campen tillsammans med en enhet ur PRT. En fördel med detta är också att den kritik och irritation som riktats mot förbandet på grund av försvårande av trafiken med stora fordon och solande med bar överkropp blir mindre än vid gamla grupperingen i bebyggelse.

Grupperingen till den nya campen torde innebära att det inte blir ett ökat fokus till mer oroliga delar av PRT område, vilket först angavs vara ett av motiven för tillbakadragandet.

Det är bra att allmänheten får ta del av denna typ av resonemang om svåra frågor från ledningen på plats, och det är bra att förbandet korrigerar bilden av situationen. Stödet från svenska folket för insatsen i Afghanistan förutsätter bland annat korrekt information.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet