2011-05-17

Ny (MA)X(I)M-gun gör succé i AfghanistanI krigshistorien förekommer det ofta att aktörerna försöker få fram vapen som genom ett teknologisprång ska ge sådana fördelar på slagfältet att utgången i konflikten ändrar sig kapitalt. För det mesta lyckas man inte, eftersom lagen om utjämning genom en kamp mellan medel och motmedel gör sig gällande.

De brittiska långbågarna i slaget vid Agincourt 1415 var ett undantag. Med hjälp av dessa lyckades engelska och walesiska bågskyttar avgöra slaget mot en överlägsen fransk armé, vilket innebar en ny fas i det hundraåriga kriget. Maximkulsprutan, världens första helautomatiska vapen 30-dubblade eldvolymen i ett språng i slutet av 1800-talet. I Rhodesia slog 50 brittiska soldater med fyra sådana kulsprutor tillbaka ett anfall från 5000 lokala krigare.


I Afghanistan har USA:s nya granatvapen XM-25 gjort succé. Vapnet som väger drygt sex kilo skjuter 25 mm granater med en sprängradie om sex meter. Punktmål kan bekämpas upp till 500 m och ytmål upp till 700 m. Det som har gjort vapnet så eftertraktat är förmågan till luftbrisad. Med hjälp av laseravståndsmätare i siktet programmerar en liten dator varje granat. Genom att räkna antalet varv som granaten roterar i banan kan den brisera på rätt avstånd. Detta innebär att fiender i skydd kan bekämpas, då granaten flyger över muren och briserar i luften snett bakom. Succén är så stor att tillverkaren handbygger 36 stycken till för omdelbar leverans som komplement till de existerande fem på plats i Afghanistan. Amerikanska armén har beställt 12000 (!) vapen.

Förutom luftbrisad kan granaterna programmeras till ögonblicksbrisad (vid träff i mål) och fördröjningsbrisad (någon tiondel efter inträngling genom dörr eller fönster). Det finns även en pansarbrytande granat med minst 50 mm pansargenomslag liksom termobarisk granat för bekämpning av trupp i slutna rum eller grottor. Denna granat förbrukar syret i utrymmet vid detonation. Det talas även om en icke-dödlig granat för bekämpning av folkmassor. Vapnet är utrustat med ett värmesikte som har fyra gångers förstoring. Med dagens dollarkurs kostar vapnet drygt 170000 SEK. Granaterna kostar cirka 200 SEK styck, och det får plats fyra stycken i varje magasin. Sydkorea har byggt en enklare kopia av vapnet med 20 mm kaliber istället.


Om vapnet blir en sådan "game-changer" som vissa hävdar återstår att se. Belloc diktade den odödliga strofen om Maximkulsprutan i dikten The Modern Traveller:

Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.


Trots denna optimism lyckades britterna inte avgöra det andra Boerkriget förrän efter tre år, bland annat beroende på att motståndarna också fick tag i vapnet. När kan svenska soldater lägga vantarna på XM-25?


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet