2011-05-14

Mer än 200 döda i Sudan på två veckor

Det har varit stora problem med Blogger de senaste tre dagarna. Inlägg har fallit bort och jag har inte kommit åt administrationskontot. Nu verkar det fungera som det ska igen och då är det dags med uppföljning av månadens fokusområde, Sudan.


Under maj månads första hälft har ett par hundra människor dött i oroligheter.

I Abeyiprovinsen i början av månaden dödades elva soldater från norra och södra Sudan som ingår i en Joint Integrated Unit, där dessa tillsammans patrullerar områden för att dämpa oroligheter i de områden som snart blir en ny gräns mellan två stater.

Under FN:s medling har sedan en överenskommelse gjorts om ett tillbakadragande av de bägge sidornas trupper från provinsen, som ska vara klart den 17 maj. Under övervakningen av tillbakadragandet har någon skottskadat fyra zambesiska soldater ur UNMIS. Spänningarna mellan den södra Ngok Dinkastammen och den norra Misseryiastammen hotar att underminera relationerna mellan Sudan och den nya staten.

När det gäller valet i södra Kurfudan, så utropade bägge sidorna sig först som segrare i delstatsvalet. Enligt Al-Jazeera's uppgifter ledde den södra sidans kandidat, Abdel-Aziz Al-Hilu, med 14000 röster. Häromdagen meddelade så SPLM istället att de drar sig ur valet på grund av valfusk. 29 människor har dödats under de tre dagarna som valet varat. De preliminära resultaten väntas idag.

I södra Sudan har sammanlagt minst 165 människor dött i strider mellan bybor och kringvandrande rebeller som försöker stjäla boskap samt regeringsstyrkors (Södra Sudans) anfall på dessa rebeller i sin tur. Ledningen i Juba anklagar den sudanesiska regimen för att genom rebelledaren Peter Gadet underminera södra Sudans säkerhet.

I Darfur försöker Khartoum organisera en folkomröstning om skapandet av två nya delstater, vilket oppositionens paraplyorganisation National Consensus Forces avvisar. Kritiken går ut på att de nya delstaterna ska skapas efter etniska linjer och att processen görs för att underminera de fredsförhandlingarna i Doha.

Den sudanesiska regeringen har också förstärkt bevakningen längs gränsen mot Libyen för att försvåra smugglingen mellan de bägge länderna. 

En intressant faktor i sammanhanget om den nya staten i söder är Egypten. Egypten har tidigare varit negativt till skapandet av denna, men nu finns det tecken på att det håller på att svänga. Orasaken är de etiopiska planerna på att bygga Great Millennium Dam med en kapacitet på 5,25 TW. Det är ganska troligt att Egypten kommer att försöka påverka det nya landet att försvåra detta dammbygge med hänvisning till dess eget behov av vatten för sitt jordbruk.

Sudan tragglar vidare med sina inre spänningar mellan norr och söder samt inom dessa. Det är fortfarande södra Kurfurdan och Abeyi som står i blickpunkten. Resultat från delstatsvalet i dag som sagt.