2011-05-09

Att tala är Silwer, att tiga är dumt

Sedan Försvarsmaktens kvartalsrapport släppts har det varit många turer kring siffror, felräkningar och Försvarsmaktens tillstånd. En tryckfelsnisse tycks vara ett stort problem, där siffran 4800 soldater stått i rapporten istället för 3800. I sammanhanget har det förekommit ett borttaget inlägg om en inställelse av Flygvapenövningen skrivet av Flygvapeninspektören, generalmajor Anders Silwer.

Idag har Flygvapeninspektören skrivit ett nytt blogginlägg , där han förklarar varför han tog bort det förra inlägget och vad det är som gäller för Flygvapenövningen. FVI redogör för sitt agerande och lämnar ett besked som i sin substans är oförändrat:

"Kombinationen av resursbrister p  g a Libyen och att vi måste göra besparingar innevarande år gör att vi beslutat att ställa in flygvapenövningen. Tråkigt men helt nödvändigt."

Det är strongt av generalen Silwer att redogöra för sina överväganden och att förklara sitt ställningstagande. Den nu spridda kunskapen om att vi får resursbrister av Libyen och att vi måste göra besparingar i år som innebär att övningen ställs in, faller inte alla på läppen. Men det är ett vinnande sätt i längden och ökar trovärdigheten. Flygvapenbloggen är ett bra initiativ, och jag kan bara instämma i Commander's förslag att starta exempelvis en Marinblogg.


Expressen har idag också uppmärksammat tillbakadragandet från Samanganprovinsen, som F&S belyst tre gånger, senast i torsdags. Förbandets stabschef, överstelöjtnant Peter Nilsson svarar även här på ett trovärdigt sätt och försöker förklara sin syn på händelseförloppet. De nya versionerna känns mycket mer trovärdiga än de initiala avfärdanden som gjordes. Skattebetalarna har generellt en förståelse för att tillvaron är komplicerad emellanåt, och att man ibland är tvungen att ta beslut man helst skulle vilja undvika. Öppenhet och transparens så långt som möjligt är viktigt för stödet till Försvarsmakten, särskilt under insatser. I det sammanhanget skulle det kunna heta:

Att tala är Silwer, att tiga är dumt.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet