2011-05-11

Elvis has left the building

Lever översten? frågade Wiseman häromdagen angående varför inte Khaddafi inte synts till i media sedan anfallet mot Tripoli på Valborgsmässoafton, där libyska myndigheter hävdar att diktatorns ena son och tre barnbarn dog. Talesmännen uppgav dock att Khaddafi med fru befann sig i komplexet. Frågan har fått än större aktualitet sedan den amerikanska räden mot Usama bin Ladens uppehållsplats och nattens nya attacker mot landets huvudstad Tripoli.

Det mesta talar för att diktatorn fortfarande lever. Han har ett track-record på över 40 års överlevnad i en miljö, där ett antal mordförsök gjorts av motståndare. Han har tidigare råkat ut för västligt flyg (1986) och det är därför rimligt att tro att han införskaffat utrustning för skensändning av signaler och robotvarning vid prioriterade installationer. Genom konkurrerande säkerhetsarrangemang försöker han hålla nere den största risken, nämligen hotet från en person i de inre leden. Om man vill komma åt en person som Khaddafi är en agent det säkraste sättet att bekräfta dennes uppehållsplats vid en viss tidpunkt. Genom oskyldiga kodord kan denne förmedla tid och plats på sambandsmedel till ombud för främmande makt, utan att väcka uppseende.

Naturligtvis utvärderar sedan diktatorns säkerhetstjänst vilka signaler som gått ut från platsen och vilka som kan antas ha haft kunskap om diktatorns rörelser. Denna utvärdering läggs sedan till tidigare kunskap, det kan till och med vara så att de misstänker någon och genomför vilseledande operationer som syftar till att en eventuell förrädare ska röja sig. Eftersom västmakterna haft visst utbyte med Libyen de senaste åren har säkerhetstjänsten en kunskap om vem i de egna leden som exponerats för företrädare från väst. En negativ faktor för libyerna är avhoppet av både inrikesministern Abdul Fatah Younis, som anslöt sig till rebellerna, och utrikesministern Moussa Koussa som likt nazistledaren Hess under 2. världskriget flög till Storbritannien. Denna gång inte för att mäkla separatfred, utan för att lämna uppgifter om den libyska regimen. Koussa var tidigare chef för den libyska underrättelsetjänsten och kan antas ha en hel del kunskaper om ledarens vanor och hemligheter. Någon gång har dock tanken slagit mig att någon av dessa två skulle kunna vara en falsk plantering av Khaddafi för att kunna påverka fiendens planer inifrån genom desinformation, men det är trots allt ganska långsökt.


Även om resultatet av en attack mot diktatorn inte har utfallit med dennes död, så har det sannolikt uppnått negativa effekter i hans förmåga till strategisk ledning. Räden mot bin Laden motiverar också en beteendeförändring för Khaddafi, och valet av tidpunkt för räden kan ha ett samband med ett budskap till den libyske ledaren. Min bedömning är att han dragit sig söderut till några av de större ökenoaserna utanför normal räckvidd för stridsflyg, och att han istället flyttar sig vid behov till Tripoli för att utöva ledarskap och genomföra strategisk kommunikation. Någon gång i närtid borde han visa sig för att undanröja rykten om att han är död eller oförmögen att regera.

För den dagliga ledningen av landet står emellertid hans söner och närmast förtrogna. Det innebär sannolikt att, om Khaddafi till slut kommer att dö i en attack eller attentat, så kommer inte regimen att omedelbart kollapsa. I en utpräglad klan- och stamkultur brukar successionsordningen inte vara föremål för Torekovkompromisser. Något att tänka på för dem som söker en enkel väg ur konflikten.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet