2010-08-22

Svenska trupper i Afghanistan

Fd Kabinettssekreteraren Pierre Schori skriver engagerat och intresserat om vår insats i Afghanistan på DN debatt igår.
Han hänvisar bland annat till det sviktande stödet bland afghanerna själva enligt Reuters. Intervjusvar från 552 afghanska män i provinserna Helmand och Kandahar bör nog tolkas med försiktighet avseende stödet bland afghaner i allmänhet. Originalrapporten från ICOS finns här för den intresserade.

Pierre Schori berör dock en mycket viktig faktor. Vad tycker afghanerna själva? Tyvärr verkar den mesta uppmärksammheten i väst vara inåtvänd dvs. vad tycker vi själva? Se exempelvis denna utomordentliga sammanställning hos pollingreport.com. Mätningar från gallup.com om afghanernas uppfattningar visar på klent förtroende för den afghanska regeringen och om stark skepsis för Talibanerna.


Här hemma stundar valet om en månad. Svensk trupp i Afghanistan verkar vara den enda frågan inom området försvars- och säkerhetspolitik som kan spela någon roll i valspurten. Den internationella kampanjen i Afghanistan har flera gånger bytt mål och strategier, vilket inte underlättat genomförandet. Vad tycker du om det svenska engagemanget?