2010-08-28

Ny artikel

I morgon och på måndag kommer vi att publicera en artikel i två delar av generalmajor Karlis Neretnieks och redaktören som handlar om
de svenska militära möjligheterna att uppfylla solidaritetsförklaringen vid ett allvarligt läge i vårt närområde. Första delen är en bakgrundsbeskrivning med militärgeografi, utvecklingen i grannländerna och möjligheterna till samarbete. Den andra delen behandlar operationer i eskalerande situationer med en sammanfattning. Vi anser att de avdelade medeln inte förmår att uppfylla riksdagens mål. Graden av samövning, kvalificerat luftvärn och ubåtsjakt utgör de största bristerna om vi skulle vara tvungna att agera till stöd för andra i närområdet.

Vi utgick från markstridskrafterna, eftersom det var den uppgift vi fått.