2010-08-26

Sanning eller Perspektiv i ubåtsfrågan?

av Redaktören

Fd ambassadören och ordföranden i ubåtsutredningen 2001, Rolf Ekéus, gick igår på Newsmill till angrepp mot fd ÖB, Bengt Gustafsson med anledning av dennes bok Sanningen om ubåtsfrågan.

I sin artikel skriver Rolf Ekéus att "Frågorna om ryska mini-ubåtar, när de tillverkades och när de sjösattes, har inte tillförts något nytt. Ingen internationell forskning har gett något stöd till Bengt Gustafssons på Carl Bildts teser år 1991 baserade upprepningar. Ubåtsutredningen 2002 kunde i internationell ubåtslitteratur inte finna några seriösa belägg för att Sovjetunionen utvecklat sådana ubåtssystem och tvivlade på att sådana system skulle ha framtagits för att sättas in enbart mot Sverige."

Att det inte fanns belägg för att Sovjetunionen utvecklat miniubåtssystem förefaller lite märkligt. Bland annat har ju den välrenommerade Norman Polmar i boken The Naval Institute guide to the Soviet Navy på bland annat sidan 92 räknat upp andra ubåtar liksom en översikt på sidan 62 om organisationen för marina Spetznazbrigader. Med tanke på att den version som visas på Google Books är från 1994 (original 1986), så är det ju lite synd att detta inte uppmärksammades i utredningen.

Man kan också i efterhand gå till Cold War submarines: the design and construction of U.S. and Soviet submarines av samma författare (publicerad 2004) och se sidan 23, där Sovjet hade en ubåt konstruerad redan 1946 med ett deplacement i u-läge på 102 ton. På sidan 209 finns också exempel på andra projekt som Lima (klar 1979) och Beluga.

Dessutom finns det foton på Indiaklassen med miniubåtar(räddningsfarkoster). Ett foto på en okänd miniubåt i Sevastopol i augusti 1995 ser ut så här.

En källa har en förteckning över projekt 908 (Triton). Jag har inte kunnat validera denna källa, men intressant är att V-499 enligt dessa uppgifter färdigställdes 1981 och tillhörde Östersjömarinen. Så här ser Triton-2 ut enligt ryska försvarsexportmyndigheten Rosoboronexport - se sidan 14.

En fantastisk bibliografi över ubåtar finns också för den intresserade.

Den statliga utredningen Perspektiv i ubåtsfrågan kan ni ta del av här. Andra som studerat frågan är RAND 1990. Det är intressant att jämföra resonemangen kring möjliga motiv för kränkningar i de bägge rapporterna.