2010-08-02

Nya länkar och artiklar

Vi har bytt ut Veckans länk till den välrenommerande sidan Relief Web - värdefullt vid olika kriser. En ny puffad artikel från Foreign Policy som kortfattat beskriver pakistanska attityder. Tills vidare har vi också lagt in hemsidorna för Anders Karlsson (s) och Peter Rådberg (mp) under egen rubrik. Tyvärr fungerar inte uppdateringen på Senaste kommentarer, som just nu har nästan ett dygn eftersläpning. Tips från läsekretsen?