2010-08-19

I morgon publicerat föredrag av Kristian Gerner

I morgon publicerar vi ett föredrag om rysk syn på den svenska solidaritetsförklaringen som Professor Kristian Gerner höll för Krigsvetenskapsakademin i våras. Professor Gerners historiska djup och känsla för ett ryskt perspektiv är värdefullt när en strateg ska försöka bedöma den växelverkan som kan uppstå mellan olika krafter.