2010-08-01

Nya funktioner - Fokusområde och svenska bloggar

Vi har lagt till nya funktioner -

Varje månad väljer redaktören ut ett intressant och aktuellt område som
kan förekomma i nyheterna framöver. På så sätt kan våra läsare ligga
steget före och ha djupare kunskaper än annars.

Vidare har vi startat en uppföljning av svenska bloggar som skrivs i ämnet och/eller av parternas talespersoner i politikområdet Försvar, skydd och säkerhet. Tyvärr har vi inte hittat bloggar av Anders Karlsson (s), Peter Rådberg (mp) och Gunilla Wahlén (v) än. Redaktören har kontaktat dessa för att föra en diskussion i frågan.

[Edit] För att undvika tendens länkar vi tills vidare Åsa Lindestam (s), Per Bolund (mp) och Hans Linde (v) bloggar.

Bloggarna rullar med de fem senaste inläggen.

Kommentarer från läsekretsen om funktioner och utseende tar vi gärna emot.