2010-08-21

Scenarion om Iran

För den intresserade har jag lagt ut Center för Strategic and International Studies första brief om konflikten med Iran. Hela studien har letts av Anthony Cordesman som är mycket respekterad. Scenariona finns på sidorna 17-19, men det är väl värt att ögna igenom övriga sidor för att ta del av värdefull kunskap.