2011-02-24

Amerikansk general beskylld för PsyOps mot senatorer

Chefen för träningen av de afghanska trupperna, den amerikanska generallöjtnanten William Caldwell, ska enligt Rollling Stone ha utsatt besökande kongressledamöter och även utländska besökare för Psykologiska Operationer (PsyOps).

Tidningen åberopar en överstelöjtnant Michael Holmes som ska ha mottagit order från generalen att genomföra sådana operationer mot besökande som exempelvis senator John McCain och tyska inrikesministern. Generalen Caldwell ska bland annat ha sagt att han velat få djupare analyser om vilka punkter man skulle trycka på för att kunna få mer pengar.

Enligt amerikansk lag är det förbjudet att genomföra psykologiska operationer mot egna medborgare. Dessa ska istället riktas mot andra aktörer. Det handlar om att bland annat med särskilda tekniker påverka attityder och beteenden hos en motståndare. En sådan militär uppdelning har vi i Sverige också, även om den inte är lagstadgad. Sverige har personal ur ett taktiskt Psyopsteam i Afghanistan.

Michael Holmes försökte flera gånger att motsätta sig dessa order, men blev utskälld av personer i Caldwells stab. Holmes skrev då till den jurist som var avsatt för att värdera legaliteten i olika typer av informationsoperationer. Capt. John Scott svarade att det var en dålig idé att använda sig av informationsoperationer mot egna och i kontrast mot den policy som fanns.

Så småningom inleddes istället en utredning mot Holmes, där han anklagades för en mängd smärre förseelser. Han och en arbetskamrat fick en formell varning. När han försökte överklaga detta fick han så småningom beskedet att Capt. Scott, juristen han konsulterade, inte var behörig att ta emot sådana meddelanden.

Den 15 juni förra året skickade Caldwells stabschef, överste Buche, ut ett mail, där det klargjordes att personal i informationsoperationscellen skulle arbeta med att informera och utbilda amerikansk, afghansk och internationell publik. Det innebär att personal utbildad i bland annat psykologiska operationer skulle arbeta som PR-folk istället. Något som eventuellt verkar ha gett resultat. Kongressen beslutade förra månaden att öka anslaget till Caldwell's ledning från 11 Mdr $ till 13 Mdr $. General Petraus har för ett par timmar sedan beslutat om en utredning av uppgifterna.


Fotnot: Artikeln i Rolling Stone är skriven av Michael Hastings. Det var han som skrev artikeln om general McCrystal, ISAF:s förre befälhavare, som fick sluta med anledning av uppgifterna i denna. Det är inte säkert att detta avlöper på samma sätt. Källmaterialet förefaller vara lite tunnare, och med risk för tendens som det inte går att bortse ifrån.