2012-08-05

Regionalt krig om Syrien?


F&S försöker här ett nytt form med presentation i bildspel och berättarröst via eget konto på Youtube. Jag kommer testa detta några gånger för att utvärdera formatet. Tacksam för tips och råd. Beklagar att trogna läsare redan tagit del av huvuddelen i videon. Uppdatering kl 20:45: En ny inspelning gjord för att förbättra genomförandet.