2011-04-10

Blackhawk - Mycket dyrare än begärt pris?

Utanför medias ljus tack vare en sent lagd presskonferens presenterades Försvarsstrukturutredningens resultat. Jag har tappat räkningen på tidigare utredningar, men nu fanns det i alla fall konkreta resultat med utlovade rationaliseringar på drygt 2,4 Mdr SEK/år från 2014. All logistik utöver den insatsnära logistiken överförs till FMV, som föreslås få ett nytt namn. Försvarslogistikmyndigheten (FLM) föreslår utredaren, Jan Segerberg, att den "nya" myndigheten ska heta. Bara inom materielområdet, sk. anskaffning respektive vidmakthållande ska rationaliseringarna innebära c:a 1,3 Mdr SEK/år i besparing.

För försvarsmateriel är det som bekant mycket pengar i omlopp. Försvarsminister Sten Tolgfors informerade häromdagen landet i en DN-debattartikel att just FMV slutförhandlar om anskaffningen av 15 st Blackhawkhelikoptrar. Ett väldigt bra tillskott till Försvarsmakten enligt min mening. Intressant nog skriver försvarsministern:

"Riksdagen avsatte 4,7 miljarder kronor för nya helikoptrar. Dessa 4,7 miljarder har dock aldrig avsett att täcka enbart anskaffning av helikoptrar, som ibland påstås, utan också vidmakthållande och drift av systemet ända fram till 2020. I kontraktet ska också utbildning av piloter, besättningar och tekniker ingå."

Det stycket blir väldigt intressant om vi ställer det emot det uttalande som amerikanska Defense Security Cooperation Agency gjorde till kongressen den 29/9 2010. F&S publicerade myndighetens pressmeddelande när det begav sig. Där använde sig DSCA av sin redogörelse för kongressen och säger bland annat:

"The Government of Sweden has requested a possible sale of 15 UH-60M BLACKHAWK Helicopters, 34 T700-GE-701D General Electric Engines (30 installed and 4 spares), 15 AN/AAR-57(V)3 Common Missile Warning Systems, AN/APR-39 Radar Signal Detecting Sets, AN/AVR-2B Laser Warning Sets, Aviation Mission Planning Station, transportable operations simulator, communications equipment, spare and repair parts, tools and support equipment, publications and technical documentation, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor engineering, logistics, and technical support services, and other related elements of logistics support. The estimated cost is $546M."

Enligt min förståelse ingår alltså försvarsministerns vidmakthållande och drift liksom utbildning av personal i detta uttalande. Med en dagskurs på spotmarkanden för en US-dollar på 6,24 innebär det att den uppskattade kostnaden för affären ur amerikansk synvinkel är c:a 3,4 Mdr SEK (546 milj USD). Det är ganska långt ifrån de 4,7 Mdr SEK som försvarsministern uppger i debattartikeln. Kan detta innebära att den s.k overheaden därmed är c:a 1,3 Mdr SEK, eller c:a 38% marginal för dessa inköpstjänster?

FMV har en debiteringsgrad på 74,4 % och ett beräknat timpris för 2012 på 790 SEK. Detta syftar till att uppnå en full kostnadstäckning för myndigheten. Omsatt i räkneexemplet ovan skulle det innebära drygt 1,6 milj faktuerade timmar för FMV för denna affär. Myndighetens utmärkta årsredovisning hittar du här.

Det vore intressant att utforska hur det egentligen ligger till. Ingår det förbandsverksamhetskostnader i försvarsministerns siffror? Jag bedömer att så inte är fallet, utan att denne informerar om kostnader som Riksdagen har att ta ställning till enligt gällande lagar och förordningar. Enligt Försvarsmaktens Budgetunderlag för 2012 ingår det i konceptet att mycket initialt stöd köps från leverantören. Kanske någon av läsarna kan hjälpa till? Och är det rimligt med en så stor overhead, om det skulle visa sig stämma?

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet