2011-10-18

Putins Komintern 2.0

I måndags demonstrerade drygt 2000 personer i Riga mot att inte det ryssvänliga partiet, Centerlistan, inte får plats i den nya regeringen, enligt ITAR-TASS. Detta sker samtidigt som utrikesministern Sergej Lavrov talade om ökade satsningar på ryssar i diasporan när han inledde världskonferensen för vänpatrioter i Moskva.

En sak som är bra med Modus Operandi är att det skapar mönster som går att känna igen. Det Intenationella rådet för vänpatrioter skapades av dåvarande presidenten Vladimir Putin i början av 2000-talet, och sorterar sedan 2008 under en särskild utrikesmyndighet - Rossotrudnichestvo. Uppgiften är att stärka det ryska språket och finansiera aktiviteter i den ryska diasporan. Sedan starten har den lokala Moskvaorganisationen haft en särställning för att driva frågan och ta emot besök från ryssar i förskingringen.

Det finns således en del likheter med Komintern, eller den tredje Internationalen som existerade fram till 1943. Centralt styrd, stor internationell spridning och propagandistiska inslag för att nämna några fenomen i denna typ av front.

Den ryska diasporan bygger i stor grad på självidentifiering. Den som upplever sig som ryss kan räkna sig som en sådan vänpatriot - sootechetvennik. Det bästa exemplet är ordföranden i det internationella rådet, greve Peter Sheremetev som utsågs till årets vänpatriot nyligen. Greven, vars familj är en betydelsefull aktör i den moderna ryska kulturen, blev rysk medborgare i ett särskilt dekret av president Putin 2002.


Hur allvarligt är detta fenomen? Det är svårt att bedöma. I jämförelse med exempelvis kinesiska och indiska diasporan, så är den ryska mer heterogen och skeptisk till att gå hemlandets ärenden. I de baltiska staterna finns det dock en annan resonansbotten, men å andra sidan är 2000 demonstranterer i en förskingring på cirka 450000 ryssar i Lettland ingen större framgång. Potentialen är dock stor givet det stora antalet, och därmed den stora andelen. Något att hålla ögonen på liksom de lettiska myndigheternas agerande mot motsvarande grupp.