2011-10-01

Ny pusselbit om ubåtskränkningarna?

Fd ÖB Bengt Gustafsson håller för närvarande på med källforskning för att skriva en ny uppsats. För två år sedan talade Bengt Gustafsson med en fd överste vid Operationsledningen. Denne officer hade en central funktion i de kontakter som fanns västerut. I förbifarten nämnde han något, som kan vara intressant för att förstå motiven bakom ubåtskränkningarna och det subtila spelet i statsledningarna.

På måndag morgon har vi det stora nöjet att publicera ett inlägg av landets före detta överbefälhavare med hans resonemang kring ytterligare en liten pusselbit för att begripa en dramatisk tid i vår moderna historia.