2011-07-20

Vem gör vad i försvarspolitiken?

Det blev en intressant diskussion efter inlägget om informationstjänsten i Afghanistan. Försvarsmaktens Informationsdirektör, Erik Lagersten, deltog tillsammans med flera läsare som hade tänkvärda råd eller synpunkter till Informationsdirektören.

Jag uppfattade att de flesta har en stor samsyn om informationstjänsten, och att rapporteringen i media är tunn generellt sätt (goda undantag finns). Den största skiljelinjen tycktes finnas avseende Försvarsmaktens roll för opinionsbildningen. Denna fråga är intressant ur flera aspekter, och har inspirerat mig att sätta ihop en liten enkät med fyra frågor för läsarna till höger, som tar en halvminut att fylla i. Enkäten kommer att vara öppen i 48 timmar.


Se även Wiseman.