2011-07-03

Maritim debatt

I morgon bitti publicerar vi ett gästinlägg från ordförandena i Kungliga Örlogsmannasällskapet och avdelning II i Krigsvetenskapsakademin om den maritima förmågans betydelse för vårt lands välstånd. En tes som redaktören skriver under på.