2011-07-21

Självmordsbomben i Mazar-e-Sharif

Sällan har någon så snabbt fått stöd för en delhypotes som Försvarsmaktens Informationsdirektör, Erik Lagersten, har fått det senaste dygnet. För ett par dagar sedan skrev SvD om rapporterringen från Afghanistan. Wilhelm Agrell pekade på faran för att Försvarsmaktens rapportering tonar ned problem och tenderar till att ge en alltför positiv av läget. Den risken bör vi defenitivt ta på allvar, enligt min uppfattning.

Erik Lagersten menade bland annat att Försvarsmaktens rapportering får stå oemotsagd på grund av bristande medial rapportering, och att detta är olyckligt.

Igår, svensk lunchtid, inträffade så ett självmordsattentat i Mazar-e-Sharif, där fem människor dödades och ett femtontal skadades av en bomb som sannolikt utlöstes av en människa på cykel. Jag har avvaktat ett helt dygn och har till slut konstaterat att jag inte hittat något om denna händelse i svensk riksmedia. Däremot har utländsk media rapporterat om detta. Försvarsmakten rapporterade strax efter lunch igår.

Det är trist när ingen media följer detta mer noggrannt. Explosionen inträffar tre dygn innan vi ska påbörja överlämningen av säkerhetsansvaret till afghanska myndigheter för staden, vilket är ett bakslag för alla.


Det är ganska förutsägbart att de väpnade motståndsgrupperna kommer att intentifiera sina attacker mot de sju städer och provinser, där överlämningen av säkerhetsansvaret just har börjat. Enligt bildtexten på Försvarsmaktens hemsida så "fraktade" mannen bomben på en cykel, vilket kan indikera att han var under förflyttning till annan plats för ett annat mål. Det är svårt att finna advekata mål i det fattiga distriktet, där explosionen skedde. Med anledning av det ökade antalet riktade likvideringar som talibaner m fl genomfört sista tiden, så är det rimligt att anta att de kommer att försöka sig på sådana, även i Mazar-e-Sharif.

Jag har tidigare skrivit om guvernörens nya nervositet och vägran att lämna bostad och kontor av rädsla för att bli utsatt för ett attentat. En fullt förståelig rädsla, eftersom han sannolikt har konkreta hot mot sig. Guvernören Atta har tidigare haft nästan fullständig kontroll över vår del av norra Afghanistan. Att en självmordsbombare lyckats penetrera det förstärkta skyddet inför cermonin är illavarslande. Å andra sidan tar det tid att få fram en ersättare, om det var en olyckshändelse.

Överlämningscermonin, som enligt mina informationer, kommer äga rum på lördag, blir en första kraftmätning mellan det väpnade motståndet och den nya afghanska myndigheten. Kommer cermonin att äga rum i Mazar-e-Sharif stad, öppen för allmänheten, eller kommer den att flyttas till en skyddad plats med särskilt inbjudna? Svaret kommer skapa förutsättningar för informationskrigföringen i norr och ge en värdemätare på graden av säkerhet i området.

2011 är ett långt år.


Svara gärna på våra enkätfrågor till höger om vem som driver vad i försvarspolitiken!